Vallavalitsuse liikmete töötasude korda uuendati

17. aprill 2024
Vallavalitsus

Viimsi vallavolikogu võttis 16. aprilli istungil vastu määruse, millega muudetakse vallavalitsuse liikmete ja vallavanema töötasude süsteemi. Uuendused hõlmavad nii vallavanema töötasu indekseerimist kui ka mittepalgalise vallavalitsuse liikme hüvitiste suurendamist.

Viimsi vallavalitsus tegi 3. aprillil volikogule ettepaneku muuta vallavanemale töötasu maksmise arvestamise aluseid. Muudatusettepaneku kohaselt piirdub vallavanema töötasu kasv indeksimääraga, mis on muudatuse tulemusel poole väiksem. Kuna abivallavanemate töötasu on seotud vallavanema töötasuga, kasvad seetõttu ka nende töötasu poole väiksemas määras. Ehk siis kui kehtiva korra alusel oleks vallavanema palgatõus olnud 10,6%, siis muudatuse järel on see 5,3%. Muudatus on kavandatud kehtima kuni 31. märtsini 2025. Selle sammuga soovitakse tagada, et vallavalitsuse liikmete töötasu kasv oleks kooskõlas üldise palgakasvu aeglustumisega Eesti avalikus sektoris.

Lisaks tõstetakse alates 1. maist 2024 mittepalgalise vallavalitsuse liikme hüvitist 100 euro võrra. Viimati suurendati mittepalgalise vallavalitsuse liikme hüvitist 2020. aasta alguses. Hüvitise suurenemine ei too kaasa lisakulusid valla eelarvele, kuna see kaetakse vallavalitsuse palgafondist.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond