Visioonipäev 2024

Visioonipäev

2024. aasta 13. aprillil teist korda toimunud Viimsi visioonipäeva fookusteema oli koostamisel olev üldplaneering.

Viimsi gümnaasiumis toimunud visioonipäeval kõnelesid sissejuhatuseks vallavanem Illar Lemetti, Eesti arhitektide liidu president Andro Mänd ja ülevaated üldplaneeringu alusuuringutest andsid läbiviijad Tarmo Sulger (liikuvusuuring/Stratum OÜ), Veiko Sepp (sotsiaalmajanduslik uuring/Tartu Ülikool, RAKE) ja Lauri Klein (kaitsealade ja rohevõrgustiku uuring/OÜ Tirts & Tigu). 

Esinejate ettekanded:

Päev jätkus traditsiooniliselt töötubades, kuhu inimesed olid oodatud kaasa rääkima ja mõtlema. Seekordsete töötubade teemadeks olid: 

1. Kuhu tüürime? (ettevõtlus ja areng)

Eksperdid ja KOV esindajad: lllar Lemetti, Endrik Mänd, Veiko Sepp (Tartu Ülikool, RAKE)
Teemad: Rahvastiku arengustsenaariumid, kodulähedased teenused ja töökohad. Kus teha Viimsis äri peale Haabneeme? Viimsi kui heaolu mudel? Viimsi Ükssarvikute Ülikool?

2. Las jääda Viimsi mets (looduskeskkond)

Eksperdid ja KOV esindajad: Taavi Rebane, Alar Mik, Lauri Klein (OÜ Tirts & Tigu), Marite Paat (Kobras OÜ), Ingrid Vinn (Hendrikson & Ko) ja Anni Kurisman (Hendrikson & Ko)
Teemad: Mida me koos saame teha looduskeskkonna heaks? Looduslikud alad võimaluste pakkujana? Ligipääs merele ning rannale pääs. Kuidas toimib rohevõrgustik? Kes peale inimese veel Viimsi metsades elab?

3. Lase rong läbi! (liikuvus ja taristu)

Eksperdid ja KOV esindajad: Imre Saar, Rait Parve, Tarmo Sulger (Sratum OÜ), Margus Nigol (Stratum OÜ), Raivo Laidma (Kobras OÜ)
Teemad: Kergelt ja autoga. Külast külla mööda kergliiklusteed. Lahetramm ja lahe tramm? Viimsi liikuvus õigesse rööpasse – rongiga tööle? Vihmavesi vannituppa?

4. Üheskoos ja avalikult (avalikud alad ja -ehitised)

Eksperdid ja KOV esindajad: Katrin Markii, Annika Vaikla, Nikolai Bentsler, Teele Nigola (Kobras OÜ)
Teemad: Kellele on vaja külakeskust, matkarada? Kus on hea Viimsi rannas supelda? Kuidas planeerida kogukonda ja luua sotsiaalset sidusust? Mitu külapoodi on meil vaja, aga kaubamaja? Poeautomaat? Lasteaed või hooldekodu?

5. Ei ole üksi ükski saar (Viimsi valla saared)

Eksperdid ja KOV esindajad: Raul Ilisson, Merje Muiso, Anneken Pipar (Kobras OÜ), Susanna Apri (Kobras OÜ)
Teemad: Mis ühendab maad ja merd – mis neid lahutab? Lautrikohad – kaiga või kaita? Kes tohib elada saarel? Milline pärand on päriselt oluline – mida hoida? Loodusega koos? Mida on vaja eluks saarel – on see päästeauto või …?

 

Lisainfo:

Meeli Kuul
meeli.kuul@viimsivv.ee

1. aprillil 2023 toimus esmakordselt Viimsi Visioonipäev, mis andis viimsilastele võimaluse kaasa rääkida Viimsi 2045 strateegia loomises. Päeva eesmärk oli ärgitada inimesi mõtlema globaalsetest arengutrendidest ja sellest, kuidas saaks selles kontekstis targemalt kujundada koduvalla tulevikku. Esinesid vallavanem Illar Lemetti, kliimaneutraalse asumi idee eestvedaja Markus Hääl ja majandusekspert Raivo Vare.    

Visioonipäeva raames toimus kuus töötuba, kus elanikud said oma mõtted kirja panna: 

Visioonipäeva raames leidis aset ka noorte konverents #nooredviimsist, mis oli mõeldud 13-19aastastele noortele. Noorte konverentsi fookuses on noorte ettevõtlikkus ja osalus ühiskonnas. 

Galerii visioonipäevast asub SIIN. Videot visioonipäevast vaata SIIN.
Tagasisidet elanike kaasamisele saad anda SIIN.