Abi Ukrainale

Loe Ukraina ja Euroopa julgeoleku olukorraga seotud ametlikku infot www.kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas või helistades Riigiinfo telefonile 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247)

ABISTA UKRAINA SÕJAPÕGENIKKE VIIMSIS

Rahaliselt ja materiaalselt saab Ukrainat veel toetada: 

PÕGENIKE SAABUMINE VIIMSISSE JA EESTISSE

Viimsi vallas korraldab sõjapõgenike abistamist valla sotsiaalosakond. Viimsi valda jõudnud põgenikele korraldab vallavalitsus sisseelamise ja võimaldab ajutist peatumispaika. Vallavalitsuse otsusega on sõjapõgenikele võimaldatud tasuta transport, mille aluseks on valla poolt antud ühiskaardid.

Kui sul on soov Viimsisse jõudnud põgenikke aidata, siis registreeri end Viimsi vabatahtlikuks või kirjuta abiukrainale@viimsivv.ee.

Kõik Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikud tuleb esmalt suunata vastuvõtukeskusesse, kus nad registreeritakse, antakse isikukood, leitakse vajadusel ajutine elukoht ja jagatakse infot Eestis elamise, töötamise ja tervishoiu kohta. Neile pakutakse esmast abi (meditsiin, esmatarbed, psühholoogiline nõustamine jm) ning koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga jagatakse edasisi juhiseid ajutise elukorralduse loomiseks Eestis.
 
Vastuvõtukeskused Eestis on:

Kõik alates 24.02.2022 Ukrainast sõja eest põgenenud Ukraina kodanikud (või muu riigi kodanikud, kellel oli Ukrainas rahvusvaheline kaitse) ja nende pereliikmed saavad taotleda ajutist kaitset - aastast elamisluba. Ajutise kaitse taotlemine ei ole sõjapõgenikule kohustuslik, kuid tagab sarnaselt Eesti elanikele ligipääsu erinevatele teenustele ja toetustele. Ajutist kaitset saab taotleda Politsei- ja piirivalveameti (PPA) teeninduspunktides Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres või Jõhvis. Enne teenindusse minekut broneeri aeg broneering.politsei.ee. Kaasa tuleb võtta pass, elamisluba, sünnitunnistus (ka muud perekonnasündmust tõendav dokument, nt abielutunnistus) või muu isikut tõendav dokument. Võimalusel täida ajutise kaitse taotlemise ankeet ja võta see teenindusse kaasa. Ajutise kaitse ja elamisloa andmise otsus tehakse üldjuhul kohe pärast taotluse esitamist. Ajutist kaitset on võimalik pikendada, kui sõjaolukord Ukrainas jätkub. 

Ajutise kaitse saajad peavad käima A1 taseme eesti keele kursusel, mis algavad 2022 suvel. Iseseisvalt saab eesti keelt õppida Keeleklikk keskkonnas: www.keeleklikk.ee. Tutvu ka teiste iseseisva eesti keele õppimise võimalustega www.integratsioon.ee/eesti-keele-iseseisvalt-oppimine. Keeleõpet puudutavate küsimuste korral aitab Integratsiooni Sihtasutuse nõustaja tasuta telefon 800 9999.   

ELU- JA TÖÖKOHTADE NING MUUDE TEENUSTE PAKKUMINE

Viimsi vallavalitsus pakub siia saabunud sõjapõgenikele majutust kuni 7 päeva ja selle aja jooksul tehakse tööd selle nimel, et aidata leida sobiv elukoht ja aidata töö leidmisel. Kui sul on Viimsi vallas pakkuda Ukraina sõjapõgenikele tööd, majutust või soovid neid muul moel toetada, siis anna sellest märku kirjutades meiliaadressile abiukrainale@viimsivv.ee.
 
Ukrainast saabunud laste ja noorte haridustee jätkamise ning kõikide muude Ukraina sõjapõgenike elukorraldust puudutavate küsimustega seoses saab infot valla haridusosakonnast telefonil 602 8843. Lasteaia- või koolikoha saab taotleda otse kohalikust omavalitsusest või koolist ka siis, kui inimesel veel puudub isikukood, ajutine kaitse, püsiv elukoht.
 
Kui Ukraina sõjapõgenikul ei ole tuttavate kaudu olemas ajutist elukohta Eestis, suunatakse ta vastuvõtupunktist Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud lühiajalisse sama piirkonna majutusasutusse, kus võimaldatakse majutust kuni üks kuu. Selle jooksul leitakse koos põgenikuga tema abivajadust arvestades parim edasine tugi. Majutusvõimalusi pakuvad majutusasutused üle Eesti.
 
Eesti Töötukassa on loonud keskkonna, kus tööandjad saavad panna üles tööpakkumisi ja Ukrainast saabunud inimesed või nende kontaktid Eestis saavad tööandjatega ühendust võtta ning uurida töövõimaluste kohta. Töötukassa infotelefon on 15501 (+372 669 6513). 

TERVISHOIUTEENUSED

Kõigile Ukrainast saabuvatele sõjapõgenikele on tasuta tagatud vältimatu arstiabi, sh vältimatu hambaravi, mille edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse ning COVID-19 testimine ja vaktsineerimine, ravimiretseptide väljastamine. Ka perearstikeskused osutavad üldarstiabi nimistuväliselt kõigile Ukraina sõjapõgenikele.

Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud.

Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järel saavad nad ravikindlustust taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel.  

Tervisenõu saab inglise ja vene keeles perearsti nõuandeliinil 1220 (välismaa numbrilt helistades +372 634 6630). Vajadusel suunatakse inimene edasi hädaabinumbrile 112. Emotsionaalset tuge inglise, vene või eesti keeles pakub ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefonile 116 006

Loe lähemalt: https://www.terviseamet.ee/et/ukraina
Info on eesti, ukraina ja vene keeles. Leht uueneb jooksvalt.

UUDISED