Ühekordne toetus eakatele

Ühekordne eakate toetuse taotlus täida SIIN

Toetust makstakse vanadus-, rahva-, ja eelpensioni saajatele, kelle elanikeregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 31.12.2018. Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantakse üle alates 25. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2019. Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel alates 25. oktoobrist kahe nädala jooksul.  Toetuse suurus on 80 €

Tähelepanu! 

  • Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 15. oktoobriks 2019 allnimetatud kontaktile või e-posti aadressile info@viimsivv.ee

LISAINFO

KONTAKT

Eldi Pärdi 
Sotsiaalregistri spetsialist 
Sotsiaal - ja tervishoiuosakond
E-post eldi.pardi@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8825 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00