Viimsi Vallavalitsuse 14.04.2021 istungi päevakorra projekt

13. aprill 2021
Pildil vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 233675 „Haabneeme rannavalveteenus 2021-2025“ esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke „Prangli laululava laiendamise ehitustööd“ korraldamine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Hüpoteegi ümbertõstmiseks loa andmine (Tammeõie tee 5 ja 7)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Randvere külas, Tammenurme tee 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus kinnistu Rohuneeme tee 41 jagamine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Lubja külas katastriüksusel Viimsi metskond 82 (uus lähiaadress: Künkametsa)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Lähiaadresside muutmine Haabneeme alevikus hooneosadel Tammepõllu tee 21-9/10, Tammepõllu tee 21-15/16, Tammepõllu tee 21-21/22, Tammepõllu tee 21-27/28, Tammepõllu tee 21-31/32, Tammepõllu tee 21-35/36 ja Tammepõllu tee 21-39/40
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi Haldus OÜ-ga sõlmitud spordiväljakute hooldamise lepingu muutmise ja lisa kokkulepete heakskiitmine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem