Vallavalitsuse 24.11.2021 istungi päevakorra projekt

22. Nov 2021
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla 2022. aasta eelarve (I lugemine)
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
2. Viimsi Vallavalitsuse 09.06.2021 korralduse nr 268 „Isiklike kasutusõiguste seadmine Eesti Vabariigi kasuks Kelnase tee L1 ja Metsavahe tee L1 kinnistutele“ muutmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Tammneeme sadama sissesõidu süvendamise idee toetamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti külas kinnistute Jäätma tee 4 ja Kaasiku piiride muutmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti külas kinnistute Pikapõllu ja Jaanilille jagamine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadresside muutmine Lõunakülas / Storbynis Sadama katastriüksusel ja hoonetel (Uus lähiaadress Männiku tee 1a // Sadama)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadresside muutmine Tagakülas / Bakbynis Põhjasilla katastriüksusel ja hoonetel (Uus lähiaadress Haldja tee 24 // Põhjasilla)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem