Fotoreportaaž: vaata, kuidas valmib Sõpruse tee sademevee puhastussüsteem

27. juuli 2022
Sademevee puhasti

CleanStormWater projekti teisel pilootalal, Sõpruse tee ja Rohuneeme tee ristmikul, paigaldati maapõue 4,7 tonni kaaluv õli- ja liivapüüdur, mis hakkab tulevikus sademevett puhastama. 

Viimsi vald on liitunud CleanStormWater projektiga, mille eesmärk on katsetada uudseid sademevee puhastamise lahendusi, et vähendada sademeveega ohtlike ainete ja reoainete juhtimist Läänemerre. Üheks projekti ehitusobjektiks on Sõpruse tee ja Rohuneeme tee ristmikul asuv ala, kuhu rajatakse sademevee mehaaniline puhastuse süsteem, mis aitab sademevee enne kraavi juhtimist seda puhastada. Lahendusega tagatakse Ravi tee, Kaluri tee piirkonna, Randvere tee ja Sõpruse tee vahelisel alal sademevee puhastus.

Tööde käigus paigaldati maasse 4,7 tonni kaaluv õli- ja liivapüüdur, mis hakkab ka setteid püüdma. Mahutis jälgivad andurid õlikihi seisu, setteid ja veetaset ning edastavad seda reaalajas vaatlussüsteemi. See kõik võimaldab reaalajas seirata sademevee kvaliteeti ja tagada puhtama vee, mis merre juhitakse.

CleanWater

CleanWater2

CleanWater3

CleanWater4

Projekti CleanStormWater tegevusi rahastatakse Interreg Central Baltic programmist.

Alar Mik
abivallavanem

Fotod: Taavi Valgmäe, Imre Saar ja Alar Mik