Kaasavasse eelarvesse laekus 20 ettepanekut

09. Aug 2022
Haabneeme ranna sanglepiku madalseiklusrada

1. augustil lõppes ideede esitamine 2022. aasta kaasavasse eelarvesse. VOLISE, e-kirjade ja posti teel edastati kokku 20 ettepanekut, millega kogukonna elu paremaks teha.

Vallavanem Illar Lemetti sõnul oli tänavune valik ideedest heaks indikaatoriks sellest, mis kogukonnale korda läheb. „Mul on hea meel, et kodanikuaktiivsus sellisel moel väljendub ja Viimsi inimesed leiavad oma elukeskkonnast asju, mille parandamist või rajamist nad väga soovivavad. Tänan kõiki, kes leidsid aja, et oma idee kaasavasse eelarvesse esitada, vajalikud materjalid koguda ja soovin kõigile edu peagi algaval hääletusel,“ ütles Lemetti.

20 edastatud idee osas aga algab nüüd edasine töö. Nimelt on protseduuriliselt järgmiseks etapiks komisjoni moodustamine, mis hindab laekunud ideede teostatvust enne avalikku hääletust. Vallavanema sõnul on komisjoni töö seotud projektide nõuetele vastavuse ja teostatavuse hindamisega, mis peab tagama, et avaliku raha kasutamine oleks läbimõeldud ning riskid maandatud. Komisjoni töö peaks eeldatavalt lõppema septembris ja seejärel on plaanis juba alustada avaliku hääletamisega, mille kaudu selgitatakse välja parim idee, mille elluviimist 50 000 euroga toetatakse.

Järgnevalt anname põgusa ülevaate sel aastal esitatud ideedest. Kõikide ettepanekute täpsemad kirjeldused leiab VOLIS keskkonnast.
•    Alevike üldkoosolekute, vanemate (Viimsis, Haabneeme) valimiste ettevõtmise korraldamine
Idee kirjelduses on välja toodud, et valdav enamus alevike elanikest ei oma ülevaadet Viimsi valla põhimääruses sätestatust. Olukorra parandamiseks on soov korraldada kampaania eri kanalites, millega tutvustatakse vallaelanikele õigusi endale esindajad saada.
•    Haabneeme liumägi rannaliival
Idee sisuks on madalasse vette rajatud laste liuväli, mis oleks disainitud valla sümboliks oleva vaalapoja kujuliselt.
•    Hundi tee turvaliseks ja kauniks
Selle idee sisuks on väga aktiivse kasutusega Hundi teel liikuvate juhtide kiirusevaliku mõjutamine paigaldades sõidutee äärtesse lillekaste. Lahendus muudaks tee kitsakamaks ja takistaks juhtidel teelõigul kihutamist.
•    Jalgratta õpperada
Nii nagu nimigi ütleb, on selle idee sisuks õpperaja loomine, kus nii algajad kui ka juba vilunumate oskustega ratturid saaksid oma rattasõiduoskusi arendada ning lihvida.
•    Kergliiklustee Muugale
Pikendada Kasekännu ja Muuga tee ristmikult kuni Vesiniidu ja Muuga tee ristmikuni kergliiklusteed. 
•    Metsakasti korvpalliväljak
Idee, mille osas saabus suisa kaks ettepanekut. Mõlemad märgivad, et lähikonnas on suur puudus korvpalliharrastamise võimalustest ja loodav plastkattega väljak oleks probleemi lahendamisel suureks abiks.
•    Multifunktsionaalne spordiväljak Haabneeme alevikku
Selle ettepaneku sisuks on puuri tüüpi mänguväljaku rajamine Nurme mänguväljaku kinnistule Haabneemes. Pallimängude sõpru on piirkonna laste seas palju ja lahendus aitaks neile pakkuda vajalikke võimalusi.
•    Mängutuba „Väike viimsilane“
Idee sisuks on mängutoa loomine, mis oleks sobiv eelkooliealistele sünnipäevade korraldamiseks ja päevaseks külastamiseks. Kohapeal tegutseks veel ka beebikool ja pakutakse koolitusi.
•    Nutikas rattaparkla Haabneeme randa
Tasuta nutiparkla aitaks ranna külastajatel lihtsalt ja turvaliselt oma ratast parkida ning ühtlasi soodustaks auto asemel rattaga ranna külastamist. Selle lahendusega loodetakse vähendada ka autode parkimise probleeme piirkonnas.
•    Pringi paadisild
Selle ettepanekuga soovitakse valla ühele sümbolkohale tuua rohkem tähelepanu ja hoidmist. Näiteks paigaldada sinna lamamistoolid, prügikastid ja korraldada parkimine.
•    Püünsi noortekeskuse laienemine
Soov on laiendada Püünsi noortekeskust, mis hetkel mõeldud 25 külastajale, aga mida igapäevaselt külastab 40-60 noort. Plaan on rajada ilmastikukindel väliterrass, mis võimaldaks ka kevadel ja sügisel kasutamist. 
•    Põhjakonna trepile lift
Täna on raskendatud Põhjakonna trepil liikumine ratastooli, kärude ja muu taolisega. See toob kaasa selle, et Lubja ja Pärnamäe külade väikelaste vanemad peavad kasutama kas ühistransporti või tegema suure ringi pääsemaks Viimsi keskusesse. Lift aitaks seda probleemi lahendada.
•    Randvere-Metsakasti ujumiskoht
Roostiku ranna nimeline kinnistu on hinnatud supluskoht mõlema küla elanike seas. Soov on rajada ajutine käigurada, mis aitaks kaldapoolsest mudasema põhjaga osast mugavalt üle. Käiguraja saaks paigaldada vaid suplushooajaks ja talveks veest välja võta.
•    Tammneeme sadama süvendamine
Idee sisuks on mere juurdepääsu osa süvendamine ja selle suurem eesmärk on panustada väikesadamate võrgustiku tihendamisesse, et Viimsist kujuneks veeturismi tõmbekeskus. Sadam mitmekesistaks võimalusi merel käimise võimalusi, et oleks võimalik sõita eri sadamatesse, mitte vaid merele ja tagasi.
•    Ujumise ja vettehüppe platvormid Haabneeme lahte
Mõte on paigaldada lahe merepõhja ankurdatud ja redeliga varustatud pontoonidel platvormid, mis võimaldaks hüpata vett. Talveks oleks need võimalik tuua kaldale.
•    Vabaajakeskus täiskasvantule
Selle idee esitanu toob välja, et noorte ja eakate kõrval vajaksid sisukat võimalust vaba aja veetmiseks ka täiskasvanud. Mõte on luua koht, kus oleks võimalik korraldada mänguõhtuid, töötubasid ja koolitusi. Päevasel ajal oleks seal söögikoht.
•    Viimsi discgolfi pargi korrastamine
Idee sisuks on olemasoleva raja korrastamine ja uuendamine. Rada on idee esitajate hinnangul hea potentsiaaliga ja seal saaks korraldada kõrgetasemelisi võistlusi. Mõte on ka raja asetuse muutmine nii, et algajatel koolinoortel oleks võimalik seda hõlpsamini kasutada.
•    Viimsi aleviku jõulinnaku rajamine
Soov on luua veehoidla piirkonda jõulinnak, mis oleks analoogne Haabneeme omaga. See aitaks nii lastel kui ka eakatel teha värskes õhus sporti.
•    Viimsi aleviku tenniseseina rajamine
Mõte on rajada veehoidla piirkonda tennisesein, mis tasuliste väljakute kõrval pakuks lahendust neile, kes soovivad iseseisvalt tennist harrastada. 

Ideede esitajate, sisu ja eeldatava maksumuse kohta saab täpsemalt lugeda VOLIS keskkonnast.

Foto: Haabneeme ranna sanglepikus kerkib eelmise aasta kaasava eelarve hääletuse võitnud madalseiklusrada.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond