Noorsoo- ja hariduskomisjon võttis aastat kokku

7. dets 2022
Komisjoni kohtumine

Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liikmed pidasid aasta viimase kohtumise ja võtsid kokku sellel aastal tehtu. Komisjoni esimees Antoon van Rens kirjeldab, mis nende valdkonnas tehtud on.

Teisipäeval, 6. detsembril kohtusid Viimsi vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liikmed. Selle aasta viimase pingutusena vaadati koos üle dokumentatsioon, mis volitab vallavalitsust sõlmima üürilepingut sihtasutusega Viimsi Artiumi ja mille sisuks on üle 3000 ruutmeetri ruumi meie valla muusikakooli, kunstikooli ja teaduskooli õppetegevuse korraldamiseks.

Analüüsisime üheskoos, kuidas oleme selle aasta jooksul liikunud edasi koalitsioonilepingusse kirja saanud plaanidega. Kindlasti on meil veel pikk tee minna, aga palju sai selle aasta jooksul ka ära tehtud. Toon välja teile mõned näited: 

  • 2022 aastal asutatud Viimsi teaduskool pakub lisaks noortele suunatud ägedatele õppekavadele ka huvikursuseid meie valla eakamatele. Komisjoni soovitus on laiendada huvikursuste pakkumist kogu vallarahvale.  
  • Lubasime rakendada õpetajatele ja eripedagoogidele Eesti parima palga-, motivatsiooni- ja tugipaketti. 2023. aasta eelarves oleme ette näinud kõikidele Viimsi haridustöötajate väga korralikku palgatõusu ja osaleme ELVL poolt korraldatud „Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine“ pilootprojektis.
  • Lubasime teha riigile ettepaneku kutsehariduskeskuse loomiseks Viimsisse ja lubasime olla avatud erakoolide tulekule valda. Kohtumised on toimunud võimaliku erakooli asutajaga ja Montessori kooli eestvedajatega. Kutsehariduskeskuse ideega on komisjon palju tööd teinud ja on kohtutud selle valdkonna spetsialistidega. Kutsehariduse kõige suurem väljakutse on selle maine. Rajatav kutsehariduskeskus peab olema meie noorte esimene valik, mitte plaan B, mida valitakse siis, kui gümnaasiumisse sisse ei saa. Haridus peab oleme korraldatud nii, et noortel on tagatud edasiarengu võimalused ja õppeprogramm peab oleme õppija ning tööturu vajadustest lähtuv. 
  • Viimsi gümnaasiumi kõrvale paigaldatakse lähitulevikus moodulklasse, mis aitavad kooli ruumipuudust leevendada ja koolikohtade arvu suurendada. Eesmärk on kahe aasta jooksul kooli kõrvale valmis ehitada spordihoone koos lisaklassidega. 
  • Randvere koolist sai 9-klassiline põhikool. Sellel aastal sai kool vastava koolitusloa ja sellest aastast on esimesed seitsmendikud ka selles koolis õppimas. Randvere kooli juurdeehituse ja ujula ehitustöö jätkuvad.
  • Seadsime eesmärgiks õppija vajadustest lähtuva lähenemisviisi hariduses. Õppimisvõimalused, mille lõime oma kogukonna Ukraina lastele, on selle heaks näiteks. Paljud Ukraina lapsed, kes on sõda näinud, kodust kaugel ja on nüüd võõrkeelses keskkonnas, vajavad hakkamasaamiseks lisatuge. Nüüd õpivad meie Ukraina lapsed koos kohalike lastega kunsti-, muusika- , tööõpetuse ja tehnoloogiatundides, kehalist kasvatuses ning vene keeles. Suhtlus kohalike lastega aitab Ukraina lastel end meie vallas kodusemalt tunda. Samas aitame neil siin õppides realiseerida maksimaalselt oma potentsiaali. Selle tagamiseks toimuvad eesti ja inglise keel, loodus, reaal- ja sotsiaalained ukraina keeles. 
  • Pöörame jätkuvalt tähelepanu koolitoidu mitmekesisusele ja kvaliteedile ja osaleme rahvusvahelises projektis SchoolFood4Change. Projekti eesmärk on tõsta koolitoidu kvaliteeti ja fookuses on rahvatervis, territoriaalne jätkusuutlikkus ning vastupidavus.

Viimsi volikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liikmed soovivad kõikidele Viimsi haridustöötajatele, õpilastele ja lapsevanematele ilusat jõuluaega ja koolivaheaega. Olete sellel aastal jälle suur töö ära teinud ja pikk vaheaeg on igati välja teenitud!

Antoon van Rens
noorsoo- ja hariduskomisjoni esimees