On aeg end Viimsisse sisse kirjutada

1. dets 2022
kujundus

Aasta lõpus on taas põhjust üle kontrollida, kas oled ennast Viimsi elanikuna registreerinud. Kui see on jäänud tegemata, siis nüüd on aeg end oma koduvalda sisse kirjutada.

Oktoobri lõpuks oli Viimsisse sisse kirjutatud üle 22 300 inimese, kuid võib oletada, et lisaks neile elab valla mandriosal ning saartel umbes paar tuhat inimest, kes tarbivad valla teenuseid, aga erinevatel põhjustel ei ole end veel valda sisse kirjutanud. Seda tasub aga kindlasti teha!

Peamine ja olulisim argument on, et nii on Viimsi jätkuvalt hea koht, kus elada. Koht, kus on olemas piisavad võimalused hariduse omandamiseks, ootustele vastavad transpordiühendused, liikuvusvõimalused, sotsiaalteenused ja kultuurielu. 2021. aastal laekus registreeritud elanike maksudest Viimsi vallale 30 941 183 eurot. See on summa, mis võimaldab pakkuda siinsetele elanikele head elukeskkonda, seda arendada ja kujundada elanike ootustele lähtuvalt.

Enda elanikuks registreerimisel on sügavam tähendus ja roll kui pelgalt andmeväli infosüsteemis. See mõjutab otseselt keskkonda meie ümber, mistõttu oma elukohana registreerida omavalitsus, mille teenuseid ja hüvesid me tarbime, on vastutustundlik. See on meie ühine kodukoht ja meie kõigi huvides on, et Viimsi oleks hea koht, kus elada. Oma sissekirjutusega annate selleks selge panuse. See on vastutustundlikkuse ja hoolivuse märk!

„Hea viimsilane! Kui sa juba elad Viimsi vallas, aga ei ole ennast siia veel sisse kirjutanud, siis palun tee seda kindlasti enne detsembrikuu lõppu. Nii laekuvad sinu maksud koduvalda juba alates järgmisest aastast,“ sõnas vallavanem Illar Lemetti.

1. detsembrist alustasime kampaaniaga, millega juhime tähelepanu, et iga kodukohta sisse kirjutanud viimsilane panustab oma küla või aleviku arengusse. Täpsemat infot leiad Viimsi valla kodulehelt või www.eesti.ee lehelt. Kas sina ja su pereliikmed on juba oled Viimsisse sisse kirjutatud? Kui ei ole, siis nüüd hea aeg see ära teha.

Jane Saks
avalike suhete osakond