Projekteerimistingimuste andmine: Kraavihalli tee 22, Rannavälja tee 20, Linda tee 15, Rohuneeme tee 53a, Rannavälja põik 8, Mereranna tee, Viama tee L2

24. märts 2023
foto

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlused:
1.    Randvere külas Kraavihalli tee 22 kinnistule aiamaja ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks;

2.    Pringi külas Rannavälja tee 20 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;

3.    Randvere külas Linda tee 15 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;

4.    Pringi külas Rohuneeme tee 53a kinnistule muuseumihoone püstitamiseks;

5.    Pringi külas Rannavälja põik 8 kinnistule abihoone püstitamiseks;

6.    Mereranna tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks;

7.    Viama tee L2 sõidutee põhiprojekti koostamiseks.

Omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja § 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlused avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu vallvalitsuse veebilehel.

Reet Viigipuu
arhitekt – vanemspetsialist