Randverelased on kimpus kobrastega

1. dets 2022
Varing

22. novembril pöördus vallavalitsuse poole Randvere külavanem, kes edastas kogukonna abipalve sealsete kobraste populatsiooni piiramiseks. Vallavalitsus kaalub erandkorras jahipidamise õiguse andmist kopraprobleemi lahendamiseks.

Vallavalitsuse poole abipalvega pöördunud külavanema sõnul on Kirikaia teel asuval kinnistul koprad kahjustanud kõiki lehtpuid ja uuristanud kallast, mis on muutunud inimestele ohtlikuks. Lisaks on loomad asunud rajama tammi, mis on osa piirkonna kuivendussüsteemist ja selle tammi tõttu ujutab vesi üle Kirikaia tee ääres asuvate majade keldrid.

Keskkonnaosakonna juhataja Taavi Rebase sõnul mõistab ta tõstatunud probleemi ja vallavalitsuse esindajad on tutvunud kohapealsete oludega.
„Pilt, mis piirkonnas avanes oli tõe poolest halb. Koprad on üsna palju kahjustanud mereäärseid puid ja meie spetsialistide hinnangul on märkimisväärne oht, et kobraste tegevusala võib laieneda inimeste aedadesse ja näiteks ka seal asuvale lehtpuualleele. Sinna on väga vähe jäänud lehtpuid ja seega on suur tõenäosus, et nende tegevusala liigub edasi.“

Osakonna juhataja sõnul on lahendus see, et kobraste arvu selles piirkonnas piirata. 
„Kahjuks ei ole siin paremat alternatiivi kui selles piirkonnas võimaldada ajutist jahipidamist ja probleemi kobraste populatsiooni kaudu lähendada. Loomulikult tuleb see protsess läbi viia moel, mis tagaks ohutuse nii inimestele kui ka teistele loomaliikidele.“

Randverelaste kopraprobleemi lahendamiseks vajaliku jahipidamise õiguse andmine tuleb arutlusele vallavalitsuse istungil.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Foto: keskkonnaosakond