Seisunditasemete ajutine muutmine Viimsi valla teedel

05. Dets 2021
Sahk lund lükkamas

Viimsi vallavalitsus otsustas valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp ettepanekul välja kuulutada rasked ilmaolud, millega muudetakse kehtivaid seisunditasemeid. Alates laupäeva õhtust on kestnud tihe lumesadu, mis jätkub kuni homseni. Tegemist on nn mereefektist tingitud olukorraga, kus vee aurustumise tõttu toimub veekogu lähedal tihedam sadu. 

Teehooldaja teeb endast kõik oleneva, et tagada teedel talihooldustööd, kuid saju intensiivsus ja lume kogus ei võimalda hoolde ajal seisunditasemeid tagada, mistõttu esitas teehooldaja avalduse raksed ilmaolud teedel välja kuulutada ja sellega teede seisunditasemeid alandada. Raskete ilmaoludega seoses pikendatakse hooldeaegasid valla teedel, mida rakendatakse perioodil 05.12.2021 kell 05:00 kuni 06.12.2021 kell 05.00.
 
Viimsi valla teedel võib esineda seisundinõuetest kõrvalekaldumist ning kõigi teede osas kehtib tavapärasest kuni kahe taseme võrra madalam seisunditase.

Küsimuste korral palume pöörduda teemeistri poole teehoolde infotelefonil 53 015 855 (24h) või aadressil viimsivald@trev2.ee. Teehooldaja lahendab laekunud pöördumisi järjekorras.
 
Palume kõigil liiklejail olla tähelepanelikud ja väga ettevaatlikud!