Sõlmiti uus Viimsi valla siseliinide avaliku teenindamise leping

11. Jaan 2022
Viimsi bussid

5. jaanuaril sõlmisid MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja AS Hansabuss uue Viimsi valla siseliinide avaliku teenindamise lepingu.

Hankelepingu kohaselt hakatakse alates 1. juunist 2022 vallasiseseid bussiliine teenindama 14 bussiga, mis kasutavad kütuseks biometaangaasi. Sõlmitud hankelepingu pikkus on kaheksa aastat ning eeldatav maksumus on ligikaudu 9 miljonit eurot. Kavandatud baasläbisõit on kogu perioodile arvestatud 5,7 miljonit liinikilomeetrit, mis tähendab kümnendiku võrra praegusest tihedamat sõidugraafikut.

AS Hansabuss hakkab liiniveo teenust osutama 12-meetri pikkuste madala sisenemisega linnalähiliini-tüüpi Iveco Crossway normaalbussidega, millel on 80 reisijakohta (sealhulgas 28 istekohta). Uued bussid tagavad kiire sisenemise ja suurema mahutavuse, mis on eriti oluline hommikustel aegadel ja pärastlõunal koolitundide lõppemisel, kui vallaliinide koormus on kõige suurem.

Bussidesse tulevad peatuste teavitamise süsteemid, sõidukid võimaldavad peatustes küljekallutust ning vähemalt üks uks on piisava laiusega ratastooli või lapsevankriga sisenemiseks.

Uue bussiteenuse hanke koosseisus nähakse ette liinitöö meistri funktsioon. Liinitöö meister hakkab olema ühistranspordi nõuetekohase juhtimise eest vastutav isik, kes korraldab siseliinide ja liinidega seotud ühistransporditeenuse toimimist kogu lepinguperioodi jooksul, tagades seeläbi ühtse, katkematu ja kvaliteetse teenuse osutamise.

Uutele bussidele tuleb ka OÜ Ruut Disain poolt loodud Viimsi valla tunnusgraafikaga kujundus, mis valiti välja viimsilaste endi poolt sotsiaalmeedias läbiviidud hääletuse põhjal.