Vallavalitsus palub Pandju saare külastamisest hoiduda

13. Mai 2022
Pandju

Pandju saarel pesitsevad kevadel linnud ja lisaks on saar rändlindude peatuspaigaks. Viimaste aastate aktiivne inimtegevus on lindude populatsiooni saarel oluliselt vähendanud. Vallavalitsus palub saart lindude pesitsusperioodil mitte külastada.

Alates 14. aprillist kuni 31. juulini on Pandju saarel lindude pesitsusperiood ja sellel ajavahemikul tuleks hoiduda eluslooduse säästmiseks saarele minemisest. Kutsume kõiki inimesi heaperemehelikult ja hoolivalt käituma, sest pesitusajal saare külastamine paneb ohtu seal elavate lindude elu. 
Ühelt poolt võivad saare külastajad pesasid või mune kahjustada, sest linnumune on kohati raske märgata, aga teisalt ei võimalda inimeste kohalolu lindudel pesadele naasta. Selle tulemusel munad jahtuvad ja koorunud poegade toitmine on häiritud. Ühtlasi suureneb risk, et munad või pojad langevad mõne teise liigi saagiks.

Vallavalitsus on saarele minna soovijatele tähelepanu juhtimiseks  üles pannud viimastel aastatel infotahvleid. Sellel aastal lisandus neile torupiire, mille eesmärk on ennekõike meelde tuletada saarele suundujatele, et nad saarele ei läheks, sest sealne looduskeskkond vajab hoidmist ja saarele minek kahjustab sealset linnupopulatsiooni. Lähiajal lisanduvad piirdetorudele ka informeeriva sildi. 

Silt

2012. aastal koostatud linnustiku uuringus on välja toodud, et muu hulgas mõjutab hauduvaid linde saarel liikumine. Püünsi küla arengukava näeb ette Pandju saare linnustiku kaitsmisele tähelepanu pööramist. 2021. aastal valminud rohevõrgustiku toimivuse uuringus tuuakse välja, et Pandju on oluline veelindude rändepeatuspaik. Täiendavalt lisatakse, et Pandju haudelinnustiku mitmekesisus ja arvukus on drastiliselt kahanenud ja selle üks olulisi põhjuseid on tõenäoliselt saare aktiivne külastamine. 

Pandju saarel on registreeritud kokku 51 liiki paikseid linde. Kaitsealustest lindudest pesitsevad seal randtiir, väiketiir, väiketüll, jõgitiir ja ristpart. Lisaks ka hõbe- ja kalakajakad. Lisaks talvituvad seal mitmed erinevad liigid. 

Heiko Leesment
avalike suhete osakond