Vallavalitsuse 20.01.2022 istungi päevakorra projekt

18. Jaan 2022
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 244599 „Haabneeme ranna liiva sõelumine ja adru koristamine 2022-2024“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

2. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 244032 „Viimsi valla lillede ja puude kastmis- ja väetamisteenus 2022-2023“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik: abivallavanem

3. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 240673 „Ekraanide ja infoedastuseseadmete ostmine ning paigaldus“ esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine

4. Vallavalitsuse korraldus: Sundvalduse seadmine (Kesk-Kaare tee L6)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Laiaküla, kinnistute Käära tee 46 ja Uus-Kopli detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Pärnamäe küla, Linnase tee 28 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Pääsukese tee 21
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: haridusasutuste halduslepingute sõlmimine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Koostöölepingu pikendamine MTÜ-ga Teadmiskeskus Eruditionis
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Õpilasmaleva korraldamine 2022
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem