Vallavalitsuse 21.09.2022 istungi päevakorra projekt

20. Sept 2022
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2022. aasta eelarve tegevusala sisene artiklite jaotuse muutmine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Rahalise preemia määramine õpilasvõistlustel edukalt esinenud õpilaste juhendajatele
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla tunnustuste aasta haridustöötaja 2022 ja aasta haridustegu 2022 võitjate kinnitamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Krati tee 18
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti külas kinnistu Põhja-Liiva jagamine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Kinnistute jagamine, hüpoteekide kustutamiseks loa andmine, isiklike kasutusõiguste ja eelmärgete kustutamine, võlaõigusliku kokkuleppe reaalservituutide seadmiseks lõpetamine ning isiklike kasutusõigustega koormamine (Pringi metsaala detailplaneering)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Rohuneeme küla, Ees-Oti kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Eestkostja volituste andmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Ekspertiisikulude tasumine tsiviilasjas 2-22-355
Ettekandja: Gunnar Kender, jurist
 
10. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Koostöölepingu heakskiitmine ja nõusoleku andmine lepingu allkirjastamiseks: Tamme ja Suurevälja bussipeatuste ümberehitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem