Viimsi Teataja ei avalda valimisreklaami

6. dets 2022
Viimsi Teataja

Vallavalitsus kinnitas 30. novembri istungil Viimsi Teataja väljaandmise põhimõtted Riigikogu valmiste-eelseks perioodiks ja need hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2023.

Viimsi vallavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Heiko Leesmendi sõnul on kehtestatud piirangute mõte hoida ära valla infolehe kasutamise valimisreklaami tegemiseks.
„Viimsi Teataja on elanike seas hinnatud infokandja ja see on meie kõigi huvides, et valla ametlikud infokanalid säilitaksid oma neutraalsuse poliitilistes küsimustes nii igapäevaselt kui ka valimiste-eelsel perioodil. Kindlasti aitavad äsja kehtestatud põhimõtted ja nende avalik kommunikeerimine selgemini aru saada, milliste põhimõtetest lähtuvalt Viimsi Teatajas uudiseid avaldatakse ja see hoiab ära segadust,“ selgitas Leesment.

Leesmendi sõnul on infolehes avaldatavatele materjalidele alati pööratud teravdatud tähelepanu. „Oleme palunud autoritel teha lugude osas muudatusi ja seda nii sisu kui ka illustreeriva materjali puhul. Siin ei ole me teinud vahet, kas tegemist on koalitsiooni või opositsiooni poliitikute poolt edastatud materjaliga. Põhimõtted infolehes kehtivad kõigile ühetaoliselt,“ kinnitas ta.

Korraldus jõustub alates 1. jaanuarist 2023 ja kestab kuni Riigikogu valimisteni, mis toimuvad seekord 5. märtsil 2023. Sarnast praktikat on rakendanud ka teised kohalikud omavalitsused ja Viimsis avaldati analoogsed põhimõtted ka viimaste kohaliku omavalitsuse valimiste-eelsel perioodil. „Möödunud aasta kogemus nende kehtestamisest ja rakendamisest näitas, et sellised põhimõtted on vajalikud ning olulised, “ ütles valla avalike suhete osakonna juhataja Heiko Leesment.

Avaldame siin täisversioonis lisa Viimsi vallavalitsuse  30.11.2022 korraldusele nr 540.

„Viimsi valla infolehe Viimsi Teataja väljaandmise põhimõtted Riigikogu valimiste valimiseelsel perioodil“

 1. Käesolevate põhimõtete eesmärk on tagada infoleht Viimsi Teataja (edaspidi Viimsi Teataja) väljaandmine valimiseelsel perioodil viisil, et infolehe väljaandmiseks eraldatud administratiivset ressurssi ei kasutataks valimisvõitluses ja oleks tagatud infolehe poliitiline sõltumatus Riigikogu valimiste eelsel perioodil.
 2. Valimiseelne periood käesoleva korralduse mõistes on ajavahemik 1. jaanuarist 2023 kuni 5. märtsini 2023.
 3. Viimsi Teataja ei osale valimiskampaaniates ega võimalda poliitilise agitatsiooni tegemist lehes.
 4. Valimiseelsel perioodil hindab Viimsi Teataja toimetus kriitiliselt kõiki lehelugusid – nende sobivust ja mõju valimiste kontekstis. Lehe toimetusel on õigus keelduda avaldamast materjale, mis võivad olla seostatavad valimiskampaaniaga või mõjuvad poliitilise agitatsioonina.
 5. Viimsi Teataja ei avalda poliitilise tähendusega kajastusi (seal hulgas valimistel osalevate üksikkandidaatide või erakondade ühekülgne kritiseerimine või kiitmine).
 6. Viimsi Teataja ei võimenda valimiseelsel perioodil avalikku tähelepanu valimistel kandideerivate isikute ümber – näiteks ei avalda Viimsi Teataja valimiseelsel perioodil kandidaatide arvamuslugusid ega intervjuusid.
 7. Viimsi Teataja ei avalda üleskutseid ega vihjeid hääletada valimistel konkreetse kandidaadi, erakonna või valimisliidu poolt.
 8. Viimsi Teataja ei kajasta valimiseelsel perioodil sündmusi ega algatusi, mille on korraldanud Riigikogu valimistel kandideeriv erakond või üksikkandidaat.
 9. Viimsi Teataja hoidub valimiseelsel perioodil uudislugude juures fotode avaldamisest, millel on kujutatud Riigikokku kandideerivaid poliitikuid.
 10. Viimsi Teataja ei avalda erakondade ega üksikkandidaatide tasulist valimisreklaami ega sisuturunduse artikleid.
 11. Käesolevad põhimõtted kehtivad nii Viimsi Teataja trüki- kui veebiversioonile.

Jane Saks
avalike suhete osakond / Viimsi Teataja toimetaja