Viimsi Vallavalitsus soovib luua kaks uut looduskaitseala

5. okt 2022
Foto: Jane Saks

Vallavalitsus kiitis 28. septembri istungil heaks ja saatis volikogule otsustamiseks kahe uue looduskaitseala loomise Viimsisse. Üks kaitstav ala asub Lubja külas Krillimäe ja Leppneeme-Tammneeme maastikukaitseala vahelisel alal ja teine Leppneeme külas Kelvingiga piirneval alal.

Nii Krillimäe ja Leppneeme-Tammneeme maastikukaitseala vaheline ala oma 224,2 hektariga kui Kelvingiga külgnev  22,37 ha suurune ala on põlised metsamaad ja koduks erinevatele metsloomadele ning seal kasvavad puud pakuvad varjupaika nahkhiirtele. Mõlematel uutel võimalikel looduskaitsealadel kasvab mustikaid, pohli ja seeni, mis on viimsilastele väärtuslikud looduse pakutavad hüved.

Lubja külas paiknev ala on põtrade ja metskitsede toitumis-, rände- ning varjeala. Seal elab püsivalt hinnanguliselt umbes 7-8 põtra ja 10 metskitse, rändeperioodil on loomi veel rohkem. Kavandataval Kelvingi maastikukaitsealal leidub kõige põlisemaid metsaosi. Vanad kuusikud on väga väärtuslikud looduskooslused ja kõrge elurikkuse säilitamise potentsiaaliga.

"Viimsi vallavalitsuse jaoks on meie metsade hoidmine väga oluliseks prioriteediks. Uute looduskaitsealade loomine aitab täiendavalt kaitsta sealset looduskeskkonda ja elurikkust. Kindlasti rajame sinna ka õppe- ja loodusrajad,“ ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Kavandatavate kaitsealade põhifunktsioon on sealse liigirikkuse ja looduskeskkonna säilitamine. Metsaaladel on valla tervikliku ja kestliku arengu seisukohalt oluline koht ja seetõttu ka siinne mets vajab kaitset.

Kaitsealale ei ole lubatud ehitada, välja-arvatud ehised ja rajatised, mis on vajalikud kaitseala kaitsega seotud tegevusteks. Nende hulka kuuluvad ka puhkemajanduslikud rajatised. Säilib võimalus olemasolevaid teid korras hoida. Loodavatelt kaitsealadelt võib ühtlasi leida mitmeid pärandkultuuriobjekte. „Kõik see väärib edaspidi eksponeerimist, et seeläbi saada osaks valla põnevast loodus- ja kultuuriloost. Uued maastikukaitsealad aitavad liita senised kohalikud kaitsealad tervikuks ja lisaks läbi tervise- ja loodusradade võrgu loovad võimaluse ühendada meie külad ja kogukonnad, tugevdades sidet looduse- ja ajalooga“, lisas abivallavanem Alar Mik.

Viimsi valla maismaast on tänaseks juba üle poole looduskaitse all. Muuhulgas on kaitsealade ja metsade eesmärk puhta õhu säilitamine, vee talletamine ja ka tormikahjustuste vältimine. Kui Viimsi poolsaarel metsa poleks, oleksid siinsed alad tuultele palju rohkem avatud.

Joonis 1

Joonis 1: Käesoleva ettepaneku aluseks oleva kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti, Viimsi maastikukaitseala (punase viirutusega, piiritletud punase katkend-joonega) paiknemine Viimsi valla põhjaosas, Lubja külas, riigimaaüksustel. Asustusüksuste piirid on toodud helesinise joonega ja maaüksuste piirid kollase joonega.

joonis 2

Joonis 2: Käesoleva ettepaneku aluseks oleva kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjekti, Kelvingi maastikukaitseala (piiritletud punase joonega) paiknemine Viimsi valla põhjaosas, Leppneeme külas, Kelvingi küla piiri ääres, riigimaaüksusel. Asustusüksuste piirid toodud helesinise joonega ja maaüksuste piirid kollase joonega.

Jane Saks
avalike suhete osakond