Viimsi Vallavolikogu X koosseisu 10. istung

11. Aug 2022
Pildil sõnadena volikogu istungi materjalid ja päevakord

Viimsi Vallavolikogu X koosseisu 10. istung  toimub 16. augustil 2022 algusega kell 16.00 Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9,  Haabneeme).

Vaata materjale SIIT

Päevakord:
1.1. Volikogu otsus: Vallavolikogu innovatsiooni- ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Lauri Hussar

1.2. Volikogu otsus: Vallavolikogu innovatsiooni- ja arengukomisjoni liikmete kinnitamine    
Ettekandja: innovatsiooni- ja arengukomisjoni esimees

2. Volikogu määrus: Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2022-2027 - I lugemine
Ettekandjad: arendusosakonna projektijuht Tanel Mätlik, rahandusosakonna juhataja Evelin Vahenõmm

3. Volikogu määrus:  Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ muutmine
Ettekandja: abivallavanem Marju Aolaid

4. Volikogu otsus: Halduslepingu sõlmimine
Ettekandja: abivallavanem Katrin Markii

5. Volikogu otsus: Viimsi vallas, Lubja külas, kinnistute Kallaku ja Serva detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: abivallavanem Alar Mik

6. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 138 „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksus Jaani VI” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Käbi tee 7 kinnistu osas
Ettekandja: abivallavanem Alar Mik

7. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 09.03.1999 otsusega nr 30 „Detailplaneeringu kehtestamine: AS Enko maa-ala” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Tulbi tee 3 kinnistu osas
Ettekandja: abivallavanem Alar Mik

8. Vastamine A.Vaikla arupärimisele, mis on adresseeritud abivallavanem N. Bentslerile seoses Viimsi jalgpallihalli ja spordihalli rajamisega Viimsi valda. 
Ettekandja: abivallavanem Nikolai Bentsler

9. Vastamine A.Vaikla arupärimisele, mis on adresseeritud abivallavanem M. Aolaidile seoses Viimsi laste ja noorte huvitegevuse laiapõhjalisema toetussüsteemiga
Ettekandja: abivallavanem Marju Aolaid

10. Vastamine A.Erm arupärimisele, mis on adresseeritud abivallavanem A. Mikule seoses Muuga tee kergliiklusteega
Ettekandja: abivallavanem Alar Mik

11. Vastamine I. Rull arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanem I. Lemettile seoses Kompostiväljakul toimuvaga
Ettekandja: vallavanem Illar Lemetti

12. Muud küsimused:

  • järgmine volikogu 20.09.2022

Liina Mugu
volikogu kantselei