Vallavolikogu 13. veebruari istungi päevakord

9. veebr 2024
Volikogu

Viimsi Vallavolikogu esimees Atso Matsalu kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 10. koosseisu 28. istungi, mis toimub 13. veebruaril 2024 algusega kell 16 Viimsi Raamatukogus, Randvere tee 9.

 1. Informatsioon: Ülevaade hoonestusõiguse lepingu sõlmimise protsessist    
  SA Eesti Meremuuseum juhatuse liige Urmas Dresen
 2. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine    
  Volikogu esimees Atso Matsalu
 3. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine    
  Volikogu esimees Atso Matsalu
 4. Volikogu määrus: Viimsi valla 2024. aasta I lisaeelarve    
  Rahandusosakonna juhataja Evelin Vahenõmm
 5. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni liikmete kinnitamine    
  Eelarvekomisjoni esimees Jaanus Koni
 6. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liikmete kinnitamine    
  Noorsoo- ja hariduskomisjoni esimees Anneli Laines-Ensling
 7. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine    
  Sotsiaalkomisjoni esimees Antoon Hubert Van Rens
 8. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 18.10.2022 otsuse nr 36 „Lubja külas, kinnistu Ingli detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ muutmine    
  Abivallavanem Alar Mik
 9. Volikogu otsus: Pringi külas, katastriüksuste Lehise ja Reinu tee L14 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine  
  Abivallavanem Alar Mik
 10. Volikogu otsus: MTÜ Eesti Merendusklaster liikmeks astumise otsus    
  Abivallavanem Alar Mik
 11. Volikogu otsus: Kinnisasja piiratud asjaõiguste sundvõõrandamine (Linnase tee L2)    
  Abivallavanem Alar Mik
 12. Volikogu otsus: Kinnisasjade piiratud asjaõiguste sundvõõrandamine (Kesk-Kaare tee L7, Kesk-Kaare tee L9, Suur-Kaare tee L13)    
  Abivallavanem Alar Mik
 13. Volikogu otsus: Vaideotsus Viimsi Vallavolikogu 12.12.2023 otsuse nr 55 „Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise ajal“ seadmisele Laiaküla, Kaarlemetsa katastriüksusele (katastritunnus 89001:010:1389)  
  Abivallavanem Alar Mik
 14. Volikogu otsus: Vaideotsus Viimsi Vallavolikogu 12.12.2023 otsuse nr 55 „Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise ajal“ seadmisele Äigrumäe küla, Männikusalu katastriüksusele (katastritunnus 89001:001:0918)   Abivallavanem Alar Mik
 15. Volikogu otsus: Vaideotsus Viimsi Vallavolikogu 12.12.2023 otsuse nr 55 „Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise ajal“ seadmisele Haabneeme alevik, Uus-Praaga katastriüksusele (katastritunnus 89001:010:0619) 
  Abivallavanem Alar Mik
 16. Volikogu otsus: Vaideotsus Viimsi Vallavolikogu 12.12.2023 otsuse nr 55 „Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise ajal“ seadmisele Haabneeme alevik, Uus-Telli katastriüksusele (katastritunnus 89001:010:0598)  
  Abivallavanem Alar Mik
 17. Vastamine volikogu liikmete Ivo Rulli, Tanel Ojangu, Ants Ermi arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanem Illar Lemettile seoses Randvere kooli juurdeehituse kallinemisega    
  Vallavanem Illar Lemetti  
 18. Vastamine volikogu liikmete Mari-Ann Kelami ja Jan Trei arupärimisele, mis on adresseeritud abivallavanem Katrin Markiile seoses õpetajate streigiga ja 9. jaanuaril meedias esitatud Viimsi valla õpetajate palgainfoga     
  Abivallavanem Katrin Markii
 19. Vastamine volikogu liikmete Meelis Saluneeme ja Alar Valge arupärimisele, mis on adresseeritud abivallavanem Katrin Markiile seoses eralasteaedade toetuse vähenemisega 2024.aastal.    
  Abivallavanem Katrin Markii
 20. Muud küsimused

Järgmine volikogu istung toimub 12.03.2024.  

Volikogu materjalid leiab SIIT.

Liina Mugu
volikogu kantselei