Taotlus tee sulgemise maksu soodustuse saamiseks

Taotlus tee sulgemise maksu soodustuse saamiseks täida SIIN

Tee sulgemise maksu soodustust saab taotleda, kui tee suletakse demonstratsiooni, rongkäigu, kultuuriürituse või spordiürituse tõttu. Maksusoodustust on võimalik saada kuni 50%. Maksusoodustust ei anta isikule, kes on taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel Viimsi valla ees maksuvõlg või tähtajaks tasumata arveid. 

Taotluse menetlusaeg
Taotlus tuleb esitada vähemalt 15 tööpäeva enne tee, teelõigu, parkla või väljaku plaanitud sulgemist. Soodustuse andmine ja soodustuse ulatus või soodustuse andmisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse istungil. Vastav korraldus tehakse isikule teatavaks e-posti või posti teel. 

KONTAKT 

Timmo Aleksandrov  
Teede vanemspetsialist  
Ehitus- ja kommunaalosakond
E-post: timmo.aleksandrov@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8861 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00