Taksuveo load ja info | Viimsi vald

Taksuveo load ja info

Taksoveoloa taotlused leiad siit 

Taksoveo, sh platvormipõhist taksovedu läbi IT-platvormi reguleerib ühistranspordiseadus.

Taksoveolubade menetlust peamise tegevuspiirkonnana Viimsi vallas korral, teostab Viimsi Vallavalitsuse kommunaalteenistus.

Operatiivsema menetluse läbiviimiseks soovitame esitada taotlused elektroonselt Majandustegevuse registri kaudu.

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotleja tasuma riigilõivu Viimsi Vallavalitsuse arvelduskontole EE182200221010936477

Taksoveoloa riigilõiv 64 €

 selgitusse tuleb kirjutada: RIIGILÕIV, TAKSOVEOLUBA / VEDAJA NIMI

Sõidukikaardi riigilõiv 20 € 

 selgitusse tuleb kirjutada: RIIGILÕIV, SÕIDUKIKAART / SÕIDUKI REG. MÄRK, VEDAJA NIMI

Teenindajakaardi riigilõiv 38 €

 selgitusse tuleb kirjutada: RIIGILÕIV, TEENINDAJAKAART / SÕIDUKI REG. MÄRK, VEDAJA NIMI