Kontakt

Viimsi Teataja toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil teataja@viimsiteataja.ee

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Peatoimetaja KT
Annika Koppel
E-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa