Kontakt

Viimsi Teataja toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil teataja@viimsiteataja.ee

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Viimsi Teataja toimetaja
Jane Saks
E-post: jane.saks@viimsivv.ee
Telefon: 602 8834
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa