Viimsi vald sõlmib Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga koostöölepingu

28. aprill 2020
pilt

Pakendiseadusega on pakendiettevõtete/tootjate poolt turule paisatud pakendite ja pakendijäätmete üleriigilise kogumise ja taaskasutamise ning taaskasutussüsteemi arendamise ülesanne määratud taaskasutusorganisatsioonidele. Eestis on kolm taaskasutusorganisatsiooni, milleks on MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Eesti Pakendiringlus OÜ ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

Viimsi Vallavalitsus sõlmib Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga (edaspidi TVO) koostöölepingu, mille kohaselt pakutakse mh vähemalt 2500 eramule jäätmete tekkekohas liigiti kogumise võimalust. Jäätmete tekkekohas liigiti kogumisega pakutakse elanikele alternatiivi teiste taaskasutusorganisatsioonide poolt pakutavatele avalikele kogumiskohtadele. Pakendijäätmete kohtkogumise võimaluse pakkumisega tagatakse, et Viimsi valla elanikud saaksid pakendjäätmed ära anda neile võimalikult kiirelt, mugavalt ja ilma täiendavate kuludeta enda elukohast.

Teiste taaskasutusorganisatsioonide poolt pakutavad võimalused säilivad ning olemasolevate avalike kogumiskohtade arv ei vähene. Alternatiivsete pakendijäätmete kogumise võimaluse pakkumisega loodame, et elanikud annavad jäätmete liigiti kogumisega panuse jäätmete põletuse ja ladestuse vähendamisse ning ringmajanduse elavdamisele, et juba kord kasutatud asjad saaksid uue elu.

Keskkonnasäästlikku käitumist motiveerib ka rahaline aspekt – pakendite vedu on tasuta ning selle arvelt väheneb oluliselt tasuliselt äraveetavate olmejäätmete hulk.

Teenusega liitumise informatsiooni leiab SIIT